ซีทาล 100

Product

รายละเอียดสินค้า สารออกฤทธิ์  CYPERMETHRIN 10%  W/V EC ประโยชน์ : ใช้ป้องกันกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด รายละเอียดสินค้า สารออกฤทธิ์  CYPERMETHRIN 10%  W/V EC ประโยชน์ : ใช้ป้องกันกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด

MIBEX ไมเบ็ก

Product

รายละเอียดสินค้า สารออกฤทธิ์   Deltamethrin 2.5% W/V  EC ประโยชน์  ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรือ อาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด

LOTTO ล็อตโต้

Product

รายละเอียดสินค้า สารออกฤทธิ์ Fenobucarb 20%  W/V  EC ประโยชน์  ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงในเคหะสถาน เช่น ปลวก มด แมลงสาบและแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน

TOPPO สารเคมีกำจัดปลวก ทอปโป

Product

รายละเอียดสินค้า สารออกฤทธิ์  ฟิโปรนิล 2.5 %  W/V  EC ประโยชน์  ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงในเคหะสถาน เช่น ปลวก มด แมลงสาบและแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน