ซีทาล 100

ซีทาล 100
  • รายละเอียดสินค้า

สารออกฤทธิ์  CYPERMETHRIN 10%  W/V EC

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด

  • รายละเอียดสินค้า

สารออกฤทธิ์  CYPERMETHRIN 10%  W/V EC

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด

วิธีการใช้ : ต้องใช้โดนผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลงใช้ฉีดพ่นพื้นผิว
สำหรับแมลงบิน ใช้ ซีทาล 100 1 ส่วนผสมกับน้ำ 100 ส่วน แล้วนำส่วนผสมนี้ปฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพักของแมลงในอัตรา 25 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
สำหรับแมลงคลาน ใช้ ซีทาล 100 1 ส่วนผสมกับน้ำ 100 ส่วน แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดินซอกมุมที่หลบซ่อน ของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ในห้องครัวและโรงเรือนอุตสาหกรรมอาหารให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะรวมทั้งพื้นผิวที่กี่ยวข้องกับการผลิตอาหารห้าม ฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิตให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

วิธีเก็บรักษา : เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

คำเตือน :
1. ห้ามรับประทาน
2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้า
3. หลังจากพ่น ซีทาล 100 เสร็จแล้วต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่ และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
4. ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน หรือผู้ป่วย
5. ขณะที่ฉีดพ่น ซีทาล 100  ในอาคารให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณที่ฉีดพ่น ซีทาล 100 แลไม่เข้าไปในบริเวณนั้นจนกว่าบริเวณ
ที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
6. ภาชนะบรรจุ ซีทาล 100 เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่นใดและห้ามนำไปเผาไฟจะเกิดอันตราย
7. ห้ามทิ้ง ซีทาล 100 หรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ หรือเครื่องพ่นลงในแม่น้ำ คู คลองแหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น :
1. หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแลวเปลี่ยนใหม่ทันที
2. หากสูดดมให้รีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ ซีทาล 100
3. หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
4. หากกลืนกิน ซีทาล 100 ห้าม ทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุฉลากหรือใบแทรกของ ซีทาล 100