TOPPO ทอปโป

TOPPO ทอปโป
 • รายละเอียดสินค้า

สารออกฤทธิ์  ฟิโปรนิล 2.5 %  W/V  EC

ประโยชน์  ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงในเคหะสถาน เช่น ปลวก มด แมลงสาบและแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน

วิธีการใช้   ควรใช้่โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น ซึ่งต้องสวมถุงมือ หน้ากกาก และ อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

อัตราการใช้ 

 • สำหรับการฉีดพ่น หรือ อัดลงดิน เพื่อป้องกันกำจัดปลวกใช้ ทอปโป จำนวน 1 ลิตร ผสมน้ำ 100 ลิตร แล้วนำไปฉีดพ่นหรือ อัดลงดิน
 • สำหรับการเทราดบนพื้นดิน สามารถใช้อัตราส่วนผสมตามข้อ 1  ส่วนการฉีดพ่นหรือ อัดลงดินบริเวณที่จะเทคอนกรีตควรใช้เครื่องพ่นที่มีแรงดันต่ำ ( ประมาณ 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว )ในอัตราส่วนของ ทอปโปที่ผสมน้ำแล้ว
  (ใช้อัตราส่วนผสมตามข้อ 1 ) 5 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร หลังจากฉีดพ่นหรืออัดลงดินแล่้วควรเทคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดียวกัน ( หากไม่สามารถเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จในวันนั้นได้ให้ใช้แผ่นพลาสติก โพลีเอททีลีน ปูคลุมพื้นที่ดังกล่าว )
 • สำหรับอาคารที่ใช้วิธีการวางท่อใต้พื้นอาคาร ให้ใช้ ทอปโป ที่ผสมแล้วตามข้อ1 ฉีดอัดผ่านท่อกำจัดปลวกได้ทันที โดยใช้ ทอปโป ที่ผสมน้ำแล้ว 5 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

คุณสมบัติเด่น

 • ทอปโป เป็นสารเคมีที่มีสารออกฤทธิ์จัดอยู่ในกลุ่ม เฟนนิลไพราโซล (phenylpyrazole ) มีฤทธิ์ในการจำกัดปลวกแบบตายต่อเนื่อง ไม่มีสารขับไล่แมลงทำให้ปลวกหรือแมลงเข้ามาสัมผัสสารออกฤทธิ์ได้โดยง่าย
 • ทอปโป มีฤทธิ์ตกค้างในการจัดเกาะอนุภาคของดินเป็นอย่างดี ทำให้ป้องกันปลวกไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทอปโป ได้รับการทดสอบและรับรองผลจาการกรมป่าไม้แล้วว่าได้ผลดีมากในการป้องกันและกำจัดปลวก
 • ทอปโป ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ในทางสาธารณสุขได้อย่างปลอดภัย
 • ทอปโป สามารถใช้สำหรับป้องกันและกำจัด มด และแมลง ที่อาศัยอยู่ในดิน

วิธีการเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ให้ห่างตากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ หรือความร้อน

คำเตือน โปรดอ่านฉลากก่อนใช้ และ ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำของฉลากโดยเคร่งครัด

วิธีแก้พิษเบื้องต้น 

 • หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
 • หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้วัตถุอันตราย ทอปโป
 • หากเข้าตา ใ้ห้รีบล้างด้วยน้าสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้พบแพทย์
 • หากกลืนกินวัตถุอันตราย ทอปโปห้าม  ทำให้อาเจียนให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือ ใบแทรากวัตถุอันตราย ทอปโป