MIBEX ไมเบ็ก

MIBEX ไมเบ็กซ์
  • รายละเอียดสินค้า
สารออกฤทธิ์   Deltamethrin 2.5% W/V  EC ประโยชน์  ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรือ อาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด
วิธีใช้  ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว
  • แมลงบินเช่น ยุง แมลงวัน ใช้ ไมเบ็กซ์ อัตรา 1 มิลลิลิตร ผสมน้ำ299 มิลลิลิตร (1:299) แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นใน อัตรา 25 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน
  • แมลงคลาน เช่น แมลงสาบ มด ใช้ ไมเบ็ก อัตรา 1 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 99 มิลลิลิตร (1:99) แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นใน อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
สำหรับการกำจัดยุงโดยวิธีการพ่นแบบหมอกควัน
  • ใช้ไมเบ็กซ์ ผสมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันก๊าด ในอัตราส่วน 1:399 แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 มิลลิลิตร ต่อปริมาตรของห้อง 1 ตารางเมตร หรือ 10 ลิตร ต่อพื้นที่ 6.25 ไร่ ในห้องครัวและโรงเรื่อนอุตสาหกรรม ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิตให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่่ยวข้องกับการผลิต
วิธีการเก็บรักษา   เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ ข้อควรทราบ  สารออกฤทธิ์ เดลต้าเมทริน ( Deltamethrin ) เป็นสารเคมีในกลุ่มไพรีทอยด์ ( Pyrethroid ) ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ (Synthetic ) ที่มีคุณภาพสูงในการกำจัดแมลง แต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสารออกฤทธิ์ในกลุ่ม ไพรีทอยด์ จะมีความปลอดภัยสูงกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจากข้อมูลทางด้านวิชาการได้ระบุว่าเมื่อสารออกฤทธิ์ในกลุ่ม ไพรีทอยด์ เข้าสุ่ร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถขับถ่ายสารออกฤทธิ์ในกลุ่มนี้ออกมาได้  จึงทำให้เกิดความปลอดภัยสูงในการใช้สารออกฤทธิ์ในกลุ่มนี้    แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรใช้สารออกฤทธิ์ด้วยความระมัดระวังตามฉลากที่ปิดมาบนภาชนะบรรจุสารออกฤทธิ์ซึ่งทำให้ได้ประโยชน์ และความปลอดภัยจากการใช้สารออกฤทธิ์ เดลต้าเมทริน อย่างสูงสุด วิธีแก้พิษเบื้องต้น 
  1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
  2. หากสูดดม ให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ไมเบ็กซ์
  3. หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
หากกลืนกิน ไมเบ็กซ์ ห้าม ทำให้อาเจียนให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรกของ ไมเบ็กซ์