LOTTO ล็อตโต้

LOTTO ล็อตโต้
  • รายละเอียดสินค้า
สารออกฤทธิ์ Fenobucarb 20%  W/V  EC ประโยชน์  ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงในเคหะสถาน เช่น ปลวก มด แมลงสาบและแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน
วิธีการใช้   สำหรับการฉีดพ่น  เพื่อป้องกันกำจัดปลวก โดยใช้อัตราส่วนผสม ล็อตโต้ 25 มิลลิลิตร : น้ำ 1 ลิตร แล้วนำไปฉีดพ่นบนตัวปลวกให้ทั่วบริเวณที่มีปลวก สำหรับอาคารที่กำลังก่อสร้าง ถ้าต้องการผลในการป้องกันปลวกเข้าทำลายหลังจากปรับพื้นดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใช้อัตราส่วนล็อตโต้ 25 มิลลิลิตร : น้ำ 1 ลิตร ฉีดพ่นที่รอบฐานอาคารในส่วนที่ชิดกับผนังอาคารด้านนอกโดยฉีดให้รอบตัวอาคาร ภานในอาคารให้เจาะอัดน้ำยาที่ผสมแล้วตามจุดที่เสี่ยงต่อการขึ้นของปลวก โดยใช้ ล็อตโต้ที่ผสมน้ำแล้วตามอัตราส่วนข้างต้น ปริมาณ 5 ลิตร : พื้นที่ 1 ตารางเมตร สำหรับอาคารที่มีระบบวางท่อกำจัดปลวก   สามารถใช้ ล็อตโต้ ในอัตราส่วน 25 มิลลิลิตร : น้ำ 1 ลิตร ฉีดอัดผ่านท่อกำจัดปลวกได้ทันที โดยใช้ ล็อตโต้ ที่ผสมน้ำแล้ว 5 ลิตร : พื้นที่ 1 ตารางเมตร คุณสมบัติเด่น 
  • ล็อตโต้เป็นสารเคมีในกลุ่มคาร์บอเมต ( Carbamate ) มีฤทธิ์ตกค้างคล้ายกลุ่มออร์กาโน ฟอสเฟตแต่มีค่าความปลอดภัยสูง
  • ล็อตโต้ได้พัฒนาสูตรการผลิต จนได้สูตร EC  แบบไม่มีกลิ่นฉุน และมีส่วนผสมของสารจับอนุภาคของดิน ทำให้คงทนต่อการชะล้าง
  • ล็อตโต้ได้รับการทดสอบและรับรองผลจากกรมป่าไม้แล้วว่าได้ผลดีในการป้องกันและกำจัดปลวกอย่างได้ผล อีกทั้ง ล็อตโต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ในทางสาธารณสุขได้อย่างปลอดภัย
  • ล็อตโต้สามารถใช้ฉีดป้องกันมดหรือแมลงในดินได้
วิธีการเก็บรักษา   เก็นในที่มิดชิด ให้ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ หรือความร้อน คำเตือน  โปรดอ่านฉลากก่อนใช้ และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของฉลากโดยเคร่งครัด วิธีแก้พิษเบื้องต้น
  1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
  2. หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้วัตถุอันตราย ล็อตโต้
  3. หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน่้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้พบแพทย์
  4. หากกลืนกินวัตถุอันตราย ล็อตโต้ ห้ามทำให้อาเจียนให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือ ใบแทรกวัตถุอันตราย ล็อตโต้